Search

Kehitä kirjastoa

Kehitä kirjastoa -sivun tavoitteena on tarjota asiakkaille kanava palautteen antamiseen sekä kirjaston toiminnan kehittämiseen. Sivulle kootaan erilaisia kirjastoja koskevia asiakaskyselyitä, asiakkaiden antamaa palautetta sekä kyselytuloksia.

Kuvitus: Johanna Sarajärvi